Onze missie

Onze missie luidt: 'St. Stefanus op eigen-wijze de wereld in. Een kleine school, dorpsschool in een grote wereld.'
Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op een dynamische toekomst. Wij willen bereiken dat de leerlingen zelfredzame, ondernemende wereldburgers zijn. Wij zorgen voor een prettige en veilige schoolomgeving, waar respect voor elkaar belangrijk wordt gevonden. Door het werken met units stimuleren wij het zelfstandig werken en het onderling (groepsdoorbrekend) samenwerken. We vinden het van groot belang om de kinderen van St. Stefanus binnen het dorpse (het kleine/ het vertrouwde) te leren zich naar buiten te richten (en naar buiten te gaan) en op deze manier de wereld (het grootse) naar binnen te halen.

De weg die iedere leerling bewandelt om zijn doelen te bereiken kan en mag verschillend zijn. Dit lukt alleen maar in een omgeving, waarbij een afgestemde samenwerking met verenigingen/ stichtingen in de omgeving en met scholen/ directie in de omgeving plaatsvindt.

Daarnaast is het voor de leerling van belang om zich bewust te zijn van de wereld, de ander en zichzelf. Dit betekent voor onze school:
  • Zelfredzaam en met lef in het leven staan.
  • Regie te nemen
  • Eigen kwaliteiten ontdekken, ontwikkelen en delen.
 
Onze visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers. Ons onderwijs is dan ook gebaseerd op onderstaande kernwaarden:

•             Uitdagen; kinderen prikkelen om zich verder te ontwikkelen.
•             Vertrouwen; fouten maken mag, zo lang je er maar van leert.
•             Verbinden; samenwerken en samen leren, samen kun je meer bereiken.
•             Flexibiliteit; je kunnen bewegen in een snel veranderende maatschappij.
•             Durven leren; stap uit je schaduw en wees niet bang.
•             Wereldburgerschap; de wereld is een stuk groter dan ons dorp.
 
Informatie voor nieuwe ouders
Basisschool St. Stefanus is het bruisende, educatieve hart van Wijnandsrade. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.