Verlof aanvraag

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken wanneer er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een enkel geval is het mogelijk hier een uitzondering op te maken. Bovendien zijn er bepaalde regels waaraan een aanvraag moet voldoen. Welke regels en afspraken er zijn kunt u lezen op het aanvraagformulier.
 
Wij willen u erop wijzen dat wanneer uw aanvraag niet aan deze regels voldoet en/of niet onder de genoemde uitzonderingen valt, uw aanvraag bij voorbaat afgewezen zal worden.
 
Wanneer het gaat om bijzonder vakantieverlof dient u, behalve de schriftelijke aanvraag, ook een werkgeversverklaring door uw werkgever te laten invullen, voorzien van een firmastempel.
 
Meer informatie over verlof en wettelijke regels.
 
Informatie voor nieuwe ouders
Basisschool St. Stefanus is het bruisende, educatieve hart van Wijnandsrade. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.